Copywriting och content writing

Behöver ni hjälp med att skriva texter?

Copywriting och content writing

Vad gäller copywriting eller content writing är det till en verksamhets fördel att använda sig av denna expertis om man önskar få till slagkraftiga texter. Det kan gälla längre informativa texter, eller kortare uppmaningar till sina kunder. Som ansvarig för copywriting eller content writing är man expert på ordets betydelse. Oavsett vilket syfte man som företagare har med sin kommunikation, är det till stor fördel att använda sig av experter som förstår vad och hur ord ska kommuniceras.

Copywriting

Som copywriter är din viktigaste arbetsuppgift att få människor att bli aktiva kunder eller medlemmar hos er. Du ska alltså trigga ett intresse hos en person för att denna ska genomföra en handling. Ett köp, skriva upp sig på ett nyhetsbrev, prenumerera på sociala kanaler etcetera. En del tror att en copywriters främsta uppgifter är att skriva långa texter, likt en författare. Så är alltså inte fallet. Tanken är att kort och koncist men med en stor mängd kreativitet väcka nyfikenhet och intresse hos kunden för just er tjänst eller produkt.

En kampanj som ofta lyfts fram som väldigt lyckad, är ett bra exempel på en framgångsrik copywriting, vilket beskrivs här nedan:

På 1950-talet var det en önskan och strävan att ha en stor, snabb och muskulös bil, likt en amerikansk ”jänkarbil”, eller ”raggarbil” som det i den svenska folkmunnen kallas. Det var den typ av bil som folket i USA i stort sett strävade efter att äga. Det blev en statussymbol att äga en sådan bil. Det är alltså den stora strävan att äga just en bil med dessa specifikationer för befolkningen på andra sidan atlanten.

Min uppgift är nu att slå in mitt företag på denna marknaden och sälja in en bil till folket i USA. Dessvärre är min bil väldigt liten, inte alls någon ögonmagnet utan snarare rätt så ful. Bilen är dessutom inte något muskelpaket. Lägg därtill att min arbetsgivare är Volkswagen, alltså en tysk bilproducent. Vår utmaning är alltså att vi nu ska sälja in en bil till den amerikanska marknaden, på 1950-talet. Det är alltså inte så långt efter andra världskrigets slut där Tyskland var fienden. Så inte nog med att vi är en tysk bilproducent, vi ska sälja in en bil som är motsatsen till vad den amerikanska markanden ansåg vara en ideal bil.

Med ett öga för vad som behövdes i en tid där alla såg stora, snabba och starka bilar som ett ideal skapade Volkswagen en av de mest framgångsrika kampanjer någonsin. Konceptet som togs fram kallades kort och koncist ”Think small”, alltså tänk litet. Hela texten som följer bygger egentligen enbart på att Volkswagen inte är det stora, starka alternativet om ni vill köpa en bil. Det är det smarta alternativet. En billig, enkel och funktionell bil.

Think small, Our little car isn't so much of a novelty any more. A couple of dozen college kids don't try to squeeze inside it. The guy at the gas station doesn't ask where the gas goes. Nobody even stares at our shape. In fact, some people who drive our little flivver don't even think 32 miles to the gallon is going any great guns. Our using five pints oil instead of five quarts. Our never needing anti-freeze. Or racking up 40,000 miles on a set of tires. That's because once you get used to some of our economies, you don't even think about them any more. Except when you squeeze into a small parking spot. Or renew your small insurance. Or pay a small repair bill. Or trade in your old VW for a new one. Think it over.”

Think small - lysande exempel på bra copywriting

Textens titel ”Think small” är ett lysande exempel på bra copywriting, och givetvis även texten som följer.

En väl uttänkt copy för en produkt eller tjänst ökar sannolikheten för att era kunders intresse väcks. Om det är via ett nyhetsbrev, kampanjer, via sociala kanaler eller Google-ads annonsering är det givetvis lika viktigt att ha en tydlig CTA (Call to Action) för att inte missa en chans att er potentiella kund väljer just er.

Produkten av en copywriters arbete kan ses som liten, men arbetet är stort och kan vara betydligt mer tidskrävande än vad man tror. Det som kan bli större än den nerlagda arbetsinsatsen är dock resultatet om en copywriter lyckats skapa ett intresse för handling med relativt få väl utvalda ord.
Ofta används även en roll liknande en art director för att ta fram visuella bidrag såsom bilder för att budskapet ytterligare ska förstärkas.

Content writing

Så vad skiljer då en copywriter från en content writer? Kort kan man säga att en copywriter ägnar sig åt kortare texter med större syfte på uppmaningar. På de banners som finns på såväl busshållplatser som tågstationer varthän ni åker, är textutformningen till största del framtagen av en copywriter. Så vad är då egentligen en content writer? Texter som finns på en hemsida är i regel framtagen av en content writer snarare än en copywriter. Mängden ord, färre tankar om att en viss handling ska utföras av besökaren, mer storytelling är några saker som skiljer en content writer från en copywriter.

Egentligen är förmågan att skriva och uttrycka sig till den tilltänkta målgruppen densamma. Skillnaden är den att en content writer till större del utformar texter med betydligt fler ord. Texter som ska användas i nyhetsbrev, en blogg eller annan textproduktion som en verksamhet, företag eller förening använder sig av. Som content writer kan du vara publicistiskt ansvarig för all text som ska produceras och publiceras på sociala kanaler för en hel verksamhet. För att ge den effekt som efterfrågas och önskas, krävs det också kunskap för hur man skapar texter som är SEO-anpassade, för att generera så mycket trafik till önskad landningssida som möjligt.

Så om ni önskar skriva blogginlägg, nyhetsbrev, innehåll på en hemsida och få det SEO-anpassar, är det en content writer ni ska vända er till.

Behöver du hjälp med att skriva texter?

Vi har hjälpt många av våra kunder  att synas bättre i sökmotorerna med hjälp av våra texter. Vi arbetar fram och utvecklar en strategi som faktiskt fungerar, nämligen att göra er webbplats mer relevant för era besökare. Det finns inga snabba fixar eller genvägar utan bra texter handlar om att er webbplats måste motsvara de förväntningar och förhoppningar besökaren har när de besöker er. Vi har bred erfarenhet inom detta och hjälper dig mer än gärna att både synas mer och ta hand om era besökare bättre.