Sökmotoroptimering

Syns er hemsida högt på Google?

Vad är sökmotoroptimering?

SEO står för begreppet Search Engine Optimization och är ett begrepp som direkt översatt till Svenska blir Sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering handlar om att få sin hemsida att placera sig på en så hög plats i den organiska träfflistan som möjligt.

SEO

De främst använda sökmotorerna i Sverige idag är Google, Bing & Yahoo, där Google står för den absoluta merparten av trafiken.
Idag finns det nog ingen som inte använder sökmotorer i sin vardag och redan 2003 lades begreppet ”Googla” till i svenska akademiens ordlista. Oavsett vilket företag eller bransch vi arbetar med är Google utan tvekan den trafikkälla som tillför mest trafik till webbplatsen. Det man också ska ha i åtanke är att det inte är bara ”trafik” utan det är också högst relevant trafik eftersom användaren själv har hittat till webbplatsen genom att det dem sökt efter är just den tjänsten/produkten. Att bara klättra enstaka placeringar i träfflistan kan ha extremt stor påverkan och vi har idag fall där endast 3 platser gjort skillnad i miljonklassen på företagets omsättning under året. Många fokuserar gärna på att leda mycket trafik till sin webbplats men funderar inte alltid på hur vi sen tar hand om besökaren.

Arbetar företag verkligen med SEO?

I Sverige är idag investeringarna kring sökmotoroptimering (SEO) fortfarande en förhållandevis liten del av ett företags totala budget.
I snitt lägger ett offensivt företag idag ca 20% av sin årsbudget på SEO. I USA passerade denna siffran över 50% i snitt under 2015 när de amerikanska byråerna fick lägga budgeten. Att därför påbörja sitt arbete kring sökmotoroptimering kommer vara av högsta värde eftersom allt tyder på att vi även i Sverige går denna utveckling till mötes. Om ni själva tänker efter, känner ni någon som inte använder Google eller sökmotorer? Att det är lika självklart att man använder Google när man söker borde det vara att nyttja SEO i sin vardag.
För att er hemsida skall vara så relevant som möjligt och därmed kunna få bättre placeringar i träfflistorna säkerställer vi först att er hemsida är korrekt uppbyggd rent tekniskt. Vi undersöker även hur webbplatsen är uppbyggd rent strukturellt så att menyer och länkar leder till ett bra innehåll som motsvarar era besökares förväntningar. Vi undersöker också er länkprofil så att ni inte har länkar som kan anses vara dåliga för webbplatsen och därmed vara en belastning för er. Slutligen försöker vi också göra användarupplevelsen på er hemsida så friktionsfri som möjligt. När miljön för besökaren känns rätt, då kommer också konverteringarna och affärerna.

Är sökmotoroptimering bara en massa text?

Vårt mål är att ert företags webbplats skall vara så relevant som möjligt för era besökare. Därför ser vi inte att lösningen är en massa text utan stort fokus läggs vid vilka det är vi optimerar mot, snarare än att vi optimerar för sökmotorernas skull. Det finns många knep man kan ta till för att på kort sikt klättra några placeringar i träfflistorna, vi vill dock inte ta till några knep utan vi vill hjälpa er att göra er webbplats så bra att den bara kan bli, för era besökare och kunders skull. Tycker besökarna att er hemsida är bra och att de hittar det de letar efter tror vi att placeringarna i träfflistorna speglar detta på ett bra sätt. Vi försöker alltså aldrig att ”lura” sökmotorerna för att ni skall ranka bättre, anledningen till att ni rankar bättre ska vara för att ni har en bra hemsida med ett relevant innehåll för besökaren.

Arbetsprocesserna inom SEO

När vi påbörjar optimeringen av ert företags hemsida delar vi in arbetet i olika delar där vi bryter ned SEO-arbetet i tre olika grupper, on site, on page och off page.

On site

Med On site menar vi allt som berör det tekniska, allt som påverkar hela webbplatsen oberoende av om ert innehåll är bra eller inte. Det kan handla om att bilderna ni visar på de olika sidorna inte är optimerade. De är så stora att det tar lång tid för besökaren att ladda er hemsida vilket påverkar webbplatsen negativt. Ni kanske inte har någon caching aktiverat, så att allt innehåll måste hämtas på nytt från servern varje gång någon går in på sidan istället för att det sparas i ett snabbare minne som därmed gör det snabbare att ladda sidan. Det händer att olika skript och stilmallar som laddas på sidorna bildar flaskhalsar som också påverkar hastigheten, dessa försöker vi åtgärda. Allt som har en mer teknisk karaktär och påverkar hela webbplatsen går under det vi kallar för ”On site”.

On page

Det är i detta skede vi försöker identifiera vilka sökord och söktermer era besökare använder för att komma till er webbplats. Om vi inte vet vad era besökare söker eller letar efter är det så klart svårt att ge svar på dessa frågor. Genom att kolla på ert befintliga innehåll och analysera eventuell tillgänglig data kan vi ändå bilda oss en ganska bra uppfattning om vilken typ av frågor och funderingar era besökare kan tänkas ha och om dessa motsvarar det innehåll, produkter och tjänster ni erbjuder era besökare.

När vi optimerar texterna och innehållet på de olika sidorna jobbar vi med det vi kallar för ”On page”. Förutom att texterna på sidorna skall vara tydliga och faktiskt innehålla den information era besökare letar efter tycker vi att de skall vara korrekt uppmärkta. Vi har egna ”Content writers” som jobbar heltid med att skriva informativa och kvalitativa texter och därmed har vi en ganska bred erfarenhet av att skriva bra textinnehåll och strukturera det korrekt med passande rubriker och underrubriker. När besökaren kommer till en av era sidor finns det en förväntan om att hitta relevant information på den aktuella sidan, alltså svar på det besökaren sökte efter innan han eller hon kom till just er sida. Om ert innehåll inte ger svar eller hjälper besökaren med det han eller hon sökte efter är risken överhängande att besökaren lämnar sidan och besöker en konkurrent till er istället.

Vi hjälper även till att organisera och strukturera era olika undersidor så att de ligger på rätt ställen, innehåller rätt och relevant text samt att man faktiskt kan navigera till dem när man kommer till er webbplats. Era besökare skall inte behöva testa sig fram och klicka på länk efter länk för att komma till rätt sida utan det skall vara lätt att hitta till respektive sida med tydliga ankartexter i menyer och andra länkar. Det tar bara några sekunder för besökaren att bestämma sig för om er hemsida har det som efterfrågats eller inte och hittas inte det man letar efter går man vidare till en annan sida med en tydligare struktur, navigering och innehåll.

Off page

Slutligen arbetar vi med något vi kallar för ”Off page” vilket är en form av extern optimering. Vanligtvis handlar det om att vi utformar en länkstrategi som är anpassad för just er webbplats. Vi vet att externa länkar som leder in till ert företags hemsida är väldigt viktiga och vi vet att det bidrar till en bättre ranking att ha bra och kvalitativa inlänkar. Vi är väldigt måna om att inte ta till några ”knep” för att framställa er webbplats som bättre än vad den egentligen är bara för att ta kortsiktiga placeringar. Vi följer Googles riktlinjer och försöker skapa ett mervärde för er som kund och era besökare. Vi köper aldrig länkkraft eller idkar länkbyten bara för att skaffa fler inlänkar. Vi vill att de länkar som leder till er webbplats faktiskt är relevanta också. Målet är att göra ert innehåll så pass bra och intressant att era besökare vill länka till det på ett naturligt och organiskt sätt.

Vi tycker så klart det är viktigt att de länkar ni får är geografiskt relevanta också, vi ser hellre att vi får en riktigt bra länk från en svensk webbplats som har en tydligt koppling till era tjänster och produkter än tusen irrelevanta länkar från utländska webbplatser vi på förhand vet inte har någon som helst koppling till er verksamhet eller hemsida. Målet är inte att ni skall ha så många länkar som möjligt till er webbplats utan att de ni har är bra, relevanta och faktiskt genererar trafik till er webbplats från besökare som är intresserade av det ni som företag erbjuder.

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering?

Vi har hjälpt många av våra kunder med att synas bättre i sökmotorerna. Det vi tycker är viktigt är att vi tillsammans med er arbetar fram och utvecklar en strategi som faktiskt fungerar, nämligen att göra er webbplats mer relevant för era besökare. Det finns inga snabba fixar eller genvägar utan sökmotoroptimering handlar om att er webbplats måste motsvara de förväntningar och förhoppningar besökaren har när de besöker er. Vi har bred erfarenhet inom detta och hjälper dig mer än gärna att både synas mer och ta hand om era besökare bättre.