Sökmotoroptimering (SEO)

Syns er hemsida högt på Google?

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering, ofta förkortat som SEO efter engelskans Search Engine Optimization, är ett optimeringsarbete av en hemsidas innehåll. Förenklat uttryckt, SEO handlar om att anpassa er hemsida och dess innehåll för att tilltala såväl användare som sökmotorer. Syftet med att optimera er plattform är att förbättra möjligheterna att er sida ska visas så högt upp som möjligt bland sökresultaten på de sökmotorer som finns. Ju högre upp er sida hamnar i dessa sökmotorer, desto större sannolikhet är det att ni kommer att få fler besökare till er hemsida. Av de existerande sökmotorer som finns, däribland Google, Yahoo, Bing etcetera så är Google den som står för den absolut största merparten av trafik.

Ibland så kan SEO missförstås mot SEM, vilket betyder Search Engine Marketing. Skillnaden är den att SEM är betalda annonser, alltså att du betalar en valfri sökmotor för att synas högt upp bland resultaten. När ni använder ett sökverktyg och skriver in valfri sökning, så bland de första resultaten står där förmodligen ADS, alternativt Annons. Det betyder att de som ligger bakom just det sökresultatet har köpt sökord som matchar den sökning ni genomfört för att hamna så högt upp som möjligt bland sökresultaten. Med SEO är det inte möjligt att köpa sig uppåt bland resultaten, och därför brukar man säga att SEO är ett organiskt resultat. Med det menas att det behövs väl utvalda sökord, eller sökfraser, som har en direkt koppling till ens egen plattform. Det finns tre nyckelfaktorer när det kommer till vilka sökord som ska väljas, och varför de är så viktiga.

  • Sökvolym

  • De ord eller fraser ni valt måste ha mottagare, alltså personer som aktivt söker efter orden. Med detta menas alltså sökvolym, alltså antalet människor som kan tänkas söka på de ord som ni valt ut. Om ingen söker på de ord ni valt ut som sökord, varför väljer ni dem då? Ett ord som inte har några sökande, kommer inte hjälpa er generera mer trafik till er hemsida.
  • Relevans

  • Orden ni valt måste också vara relevanta för vad ni vill förmedla. Ni måste alltså värdera era sökord efter vad det är för produkt eller tjänst som ni tillhandahåller. Låt oss säga att ni säljer bilar av märket Volvo. Förmodligen har ordet “bilar” många sökningar och ni får säkert en bred sökvolym om ni väljer bilar som ett sökord. Det är ju bra, kan man kanske tycka. Men relevansen blir inte särskilt stark då bilar är ett så brett begrepp. Personen som söker på bilar kanske är allmänt intresserad av bilar utan att ha något syfte att köpa en bil, än mindre en Volvo. Personen i fråga kanske letar efter Ahlgrens bilar, snabba bilar, antika bilar, allmän information om bilar eller bilars historia och så vidare. En bättre fras att välja kan vara “köpa Volvo”. Relevansen är en viktig del för SEO, och för att ni ska ha en möjlighet att komma högt upp bland resultaten på Google.
  • Konkurrens

  • När ni undersökt vilka sökord som ni önskar ha med i er optimering, granskat dess sökvolym samt relevans mot ert innehåll på hemsidan, kommer konkurrens. Ni strävar efter konverteringar, alltså någon som köper eller hyr något från er, eller skriver upp sig på era kundbrev eller en annan önskad handling. Sökord kan ha olika grader av konkurrens som påverkar er möjlighet att synas i bruset, alltså mängden av alla andra hemsidor som sökmotorn anser vara relevanta utifrån den sökning som genomförts. Ett ord med en hög konkurrens kanske inte ses som ett bra alternativ då ni direkt får jobba hårt för att synas. Ett exempel för en cykelförsäljare skulle kunna vara att använda orden “köp cykel i Ljungby” snarare än “köp cykel”. Då alla tre aspekter måste vägas ihop och bli en bra kombination krävs det att SEO arbetet är såväl noggrant som utarbetat.

Är sökmotoroptimering viktigt för “mig”?

Ja, det är viktigt om ert syfte är att öka trafik in till er hemsida eller e-handel, vilket torde vara av hög prioritering för de allra flesta. Om ni inte optimerar era hemsidor så är risken stor att ni går miste om ett stort antal potentiella kunder eller besökare. Kort uttryckt kan det beskrivas “syns ni inte, finns ni inte”. Om ni inte arbetar med SEO så kommer ni inte att synas i samma utsträckning som ni skulle kunnat göra om ni arbetat med sökmotoroptimering.

I Sverige genomfördes år 2018 över 55 miljoner Googlesökningar-

Varje dag.
Detta gav ett snittresultat på över 20 miljarder sökningar, bara i Sverige, under ett år.

Att vi idag har regelbunden tillgång till Google, Yahoo, Bing och andra sökmotorer, medför att vi egentligen kan få svar på vad vi vill, när vi vill. Ofta i samband med beslutsprocesser så används just sökmotorer för att underlätta och hjälpa själva köpbeslutet. Om det gäller ett besök på en restaurang som ligger nära ens befintliga geografiska position, inköp av vinterjackor eller var man kan hitta billiga sommardäck till sin bil. Sökmotorer används frekvent för att vi som konsumenter ska hitta den vara eller tjänst som passar oss bäst för stunden. Att arbeta med sökmotoroptimering kommer ge er de bästa förutsättningarna att hamna högt upp bland sökresultaten, och på så vis få fler kunder att besöka er fysiska butik, eller genomföra köp via er hemsida.

Hur lång tid tar sökordsoptimering?

Att arbete med sökord för att förbättra er sidas framgång är ett kontinuerligt arbete. Med det menas att enbart för att en sökordsanalys har genomförts och förbättringsåtgärder initierats som en direkt följd av analysen, så är inte arbetet klart. Därför är det också svårt att ge någon direkt tidsram på hur lång tid det kan ta med sökordsoptimering. Det som är viktigt är att man följer upp och analyserar sina resultat, för att därefter se utvecklingen av sin utförda optimering. För att synas på Google kan det krävas upprepade förändringar av sin inledningsplan, men ibland kan man se utslaget av sin optimering redan efter ett par veckor.

Tre-stegs processen inom SEO

Oftast förekommande så påbörjas optimeringsarbetet av ett företags hemsida genom att dela upp arbetsutförandet för SEO i tre separata sektioner. De tre delarna kallas On site, On page och Off page. Samtliga delar har som målsättning att förbättra er sidas möjlighet att synas på Google eller andra sökmotorer.

On site

Delen gällande On site tar inte hänsyn till vilka sökord ni valt, hur relevanta de är eller hur bred sökvolymen är för respektive ord. När vi analyserar On site undersöker vi allt som gäller de tekniska aspekterna i er hemsida. Själva kvalitén på innehållet som besökarna ser är i den del av vårt arbete helt irrelevant. Det kan gälla exempelvis bilder på er hemsida, men då huruvida bilderna är optimerade eller ej. Har ni lagt upp bilder som dessutom inte är storleksanpassade, är risken överhängande att er sida kommer behöva en ännu längre laddningstid, vilket påverkar era besökares intryck negativt. Huruvida ni aktiverat caching på er hemsida eller ej påverkar också laddningstiden av er hemsida. Det är några exempel på vad On site innebär, och inriktar sig alltså på de tekniska aspekterna. En sorts teknisk SEO.

On page

Här inleds arbetet med att identifiera vilka sökord eller sökfraser era besökare använder sig av för att komma in till er hemsida, om de nyttjat en sökmotor. Genom att besvara dessa frågor, ges ett bra underlag för att se vilka sökord eller sökfraser som fungerar bra, och vilka som inte fungerarat så bra. Kombinerat med sökordsanalysen, behöver allt innehåll på era hemsidor granskas och analyseras. Det i syfte att identifiera vad det är som egentligen driver besökare till er plattform. Med andra ord, om era produkter, tjänster eller det totala innehållet på er hemsida motsvarar det ni exponerat er verksamhet för.

On page är alltså ett optimeringsarbete i såväl text, innehåll som bildformat som utförs på samtliga sidor som ingår på en hemsida. En komplikation är att skapa sidor med innehåll som ska vara tydligt och innehålla den information som era besökare faktiskt söker efter, samtidigt som de är optimerade just för en ökad trafik. Innehållet ska alltså vara anpassat för såväl sökmotorer som för era besökare. Därför är det av stor vikt att er hemsida innehåller informativa och kvalitativa texter för att fungera väl. Att fokusera för mycket på att skapa sidor som är anpassade för optimering, gör att relevansen och innehållet kan försämras. När en besökare når er hemsida, förväntar sig givetvis han eller hon att sidans innehåll ska bidra med relevant information eller produkter baserat på vad personen strävar efter just för stunden. Skulle inte innehållet på er hemsida hjälpa besökaren att besvara dennes frågor, eller misslyckas med att erbjuda vad denne letar efter, är risken att besökaren lämnar er för att istället tillgodose sina behov hos en annan aktör på marknaden. Lyckligtvis så har vi arbetat länge med SEO och dess process och hjälper gärna till för att ert innehåll ska ha en bra optimering för såväl era besökare som sökmotorerna. Vi skapar en balans för att främja båda delar som behövs för en bra plattform.

Vad gäller att organisera och skapa en struktur på sin hemsida, så ingår det också i On page arbetet. Här kan vi hjälpa er konstruera er hemsida så att innehållet befinner så på korrekt plats, att rätt text och innehåll är på rätt undersida samt att er plattform är lätt att manövrera. Även arbetet gällande internlänkning från en sida till en annan, menyinställningar, eller egentligen allt arbete som förbättrar sidans funktioner kommer vi hjälpa er med.

Off page

Den sista delen ur tre-stegs processen inom SEO är Off page. Jämfört med On page så innebär Off page att du arbetar för att förbättra allt utanför din hemsida som ger dig ökade möjligheter att synas. En viktig del här är att något som kan kallas för länkstrategi, eller länkbygge. Där finns säkert fler namn för vad man väljer att kalla det, men det är förståelsen av vad det betyder som är det viktigaste. I stort sett syftar det på att lyckas uppnå ett så stort antal kvalitativa länkar från andra hemsidor eller domäner som möjligt. Andra ska alltså länka till er sida. När vi arbetar med länkbygge, anser vi att det är viktigt att det görs på rätt vis. Er hemsida ska framställas efter hur bra den är, och inte på något vis framträdas som en förbättrad version av verkligheten. Det går emot Googles riktlinjer, samt kan skada er verksamhet mer än vad den gör nytta. Dessutom är SEO ett arbetet som ska fungera över tid, och kortsiktiga lösningar för snabba resultat sällan är att en bra lösning. Därför ska man inte försöka “lura systemet”, utan hålla länkstrategin verklig. Förhoppningen är att allt ert innehåll som vi skapat ska vara tillräckligt intressant för att andra så att de vill länka ert företag till andra externa plattformar. Lyckas vi skapa intressant och relevant innehåll från de två tidigare SEO-stegen, är chansen stor att vi får intresserade och relevanta besökare som kan konverteras till kunder.

Anledningen till att länkbygge är bra för er, är att länken fungerar som en slags omdöme, eller referens vilket Googles algoritm grundar sitt beslut efter och förbättrar då er sidas ranking. Av den anledning så blir chansen än större att er sida syns högre upp bland resultaten.

Andra faktorer i Off page är även hur frekvent använt ni omnämns i olika sociala kanaler eller på olika plattformar på internet. Även lokala aspekter vägs in, såsom om er fysiska butik eller företag ligger i närheten av den geografiska position som han eller hon faktiskt sökte ifrån.

Vad kostar det att synas på Google?

Att synas på Google är gratis, och en del av det organiska sökresultatet. Om ni däremot initierar en digital kampanj, SEM (läs mer om SEM under Vad är sökmotoroptimering) så kommer det att kosta er pengar. Chansen är dock stor att det ger er positiv utdelning på kort sikt.

Min hemsida syns inte på Google

Att synas på Google kräver ansträngningar. Om ni vill exponera er verksamhet digitalt så är en bra början med en nulägesanalys över er verksamhet, och se vilka sökord ni idag valt ut. Kontrollera så att dessa verkligen är bra för er. Läs mer om sökord under Vad är sökmotoroptimering. Vi har länge arbetat för att andra företag ska synas, och inte vara ännu ett resultat som försvinner bland bruset. Att utföra en nulägesanalys för en hemsida ser likvärdig ut, oavsett vilket företag det gäller. Det är förbättringsarbetet bakom analysen som kommer vara mest krävande. Det är också det som blir roligast när resultatet av allt hårt arbete resulterar i förbättrade placeringar i sökmotorerna, och att er hemsida blir en synlig del bland sökresultaten.

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering?

Vi har hjälpt många av våra kunder med att synas bättre i sökmotorerna. Det vi tycker är viktigt är att vi tillsammans med er arbetar fram och utvecklar en strategi som faktiskt fungerar, nämligen att göra er webbplats mer relevant för era besökare. Det finns inga snabba fixar eller genvägar utan sökmotoroptimering handlar om att er webbplats måste motsvara de förväntningar och förhoppningar besökaren har när de besöker er. Vi har bred erfarenhet inom detta och hjälper dig mer än gärna att både synas mer och ta hand om era besökare bättre.